Barnevernfrokost: “Det handler om oss” – Barn om samvær i barnevernet

Dato, tid: 01 april 2022, kl. 09.00–09.45 Sted: Zoom Hva tenker barn selv om samvær med sin biologiske familie? Hvor mye får barn være med å bestemme i saker som omhandler dem? I dette foredraget får vi høre erfaringer og råd fra barn, presentert av proffer i Forandringsfabrikken. Hvor mye og hvordan samvær skal gjennomføres er […]

Barnevernfrokost: Barneavhør og bruk av interaktive avatarer

Dato: 05. November 09.00-09.45 Sted: Zoom (Lenke til arrangementet: Kommer snart)     Barnevernfrokost: Barneavhør og bruk av interaktive avatarer Kvalitet i intervju er avgjørende for at barn som er utsatt for omsorgssvikt, eller potensielt vold og overgrep, får anledning til å fortelle fritt og upåvirket om det de har opplevd/blitt utsatt for. Imidlertid viser både […]

NY DATO! Barnevernfrokost: Konflikthåndtering og kommunikasjon i barnevernssaker

Dato: 22. Oktober 09.00-09.45 Sted: Zoom Barnevernfrokost: Konflikthåndtering og kommunikasjon i barnevernssaker Samtaleprosess er en meklingsliknende prosess i saker for fylkesnemndene. Formålet er å «bedre partenes kommunikasjon og gi dem mulighet til å bli enige om løsninger til barnets beste som hel eller delvis løsning på saken» (barnevernloven § 7-25). Hvorfor er det behov for […]

Barnevernfrokost: Musikkterapi i barnevernet

Dato, tid: 23 juni 2021, kl. 09.00–09.45 Sted: Zoom Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst? Mange unge i barnevernet har psykiske vansker og opplever utfordringer knyttet til tillitt, identitet, deltakelse og trygghet. Kostnadene ved manglende forebygging er store, både for det enkelte barnet og for samfunnet. I flere kommuner har […]

Barnevernfrokost: Norge i menneskerettighetsdomstolen

Dato, tid: 1 juni 2021, kl. 09.00–09.45 Sted: Zoom Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet? Den europeiske menneskerettighets-domstolen har tatt inn et rekordstort antall norske barnevernssaker til behandling. I flere dommer konkluderes det med   at Norge har krenket retten til respekt for privatliv og familieliv. Men hva sier egentlig domstolen […]

Book launch: Adoption from Care

Date, time: 19 May 2021, 14.30-16.00 Venue: Zoom                 Welcome to the launch of “Adoption from Care: International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention” edited by Tarja Pösö (Tampere University), Marit Skivenes (UiB), and June Thoburn (University of East Anglia). This book explores how children’s rights are practiced and […]

Barnevernfrokost: Barns medvirkning

Date: 14 April 2021 Time: 9:00-9:45 Venue: Zoom Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker? Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører dem, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og […]