RDV: Brazil: Deciding in times of crisis

Time: 23. February, 14:15 Place: Jekteviksbakken 31 or Zoom.     Karina Denari (FGV São Paulo Law School), Siri Gloppen (UiB) and Larissa Margarido (FGV São Paulo Law School). Constitutional Courts have become central actors in political, institutional and social crises. Decision-making in times of crisis amplify challenges of judicial compliance and may expose not only the Court but […]

Barnevernfrokost: Netthets av barnevernansatte: funn fra en nasjonal studie i Irland

Dato og tid: 27 januar 2023, 09:00 – 09:45 Sted: Zoom På fredagens barnevernfrokost presenteres resultater fra en av de første studiene om netthets av barnevernsarbeidere. Tre eksperter fra Irland, dr. Kenneth Burns, dr. Fiachra Ó Suilleabháin og Olwen Halvey, har undersøkt hva som skjer og hvordan dette oppleves og håndteres i det irske barnevernssystemet. Dette er […]

Barnevernfrokost: “Må hjelpe for oss” (Forandringsfabrikken)

Dato og tid: 16 desember 2022, 09:00 – 09:45 Sted: Zoom I en av de aller første undersøkelsene til dags dato om barns erfaring med familieveiledning som hjelpetiltak, viser rapporten «Må hjelpe for oss» at barn ofte ikke er involvert. Mange barn har ikke fått informasjon om at familien får veiledning, om hvem som gir veiledning, hva […]

Barnevernfrokost: Frivillig tvang

Dato, tid: 06 mai 2022, kl. 09.00–09.45 Sted: Zoom Frivillige tjenester basert på samtykke fra foreldre og barn utgjør kjernen av den nordiske barnevernsmodellen. Likevel rettes det ofte kraftig kritikk mot graden av frivillighet: er de nordiske barnevernssystemene i grunn preget av en form for skjult tvang? Basert på en studie med intervjuer av sosialarbeidere, barn […]

Barnevernfrokost: “Det handler om oss” – Barn om samvær i barnevernet

Dato, tid: 01 april 2022, kl. 09.00–09.45 Sted: Zoom Hva tenker barn selv om samvær med sin biologiske familie? Hvor mye får barn være med å bestemme i saker som omhandler dem? I dette foredraget får vi høre erfaringer og råd fra barn, presentert av proffer i Forandringsfabrikken. Hvor mye og hvordan samvær skal gjennomføres er […]