Barnevernfrokost: Norge i menneskerettighetsdomstolen

Dato, tid: 1 juni 2021, kl. 09.00–09.45 Sted: Zoom Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet? Den europeiske menneskerettighets-domstolen har tatt inn et rekordstort antall norske barnevernssaker til behandling. I flere dommer konkluderes det med   at Norge har krenket retten til respekt for privatliv og familieliv. Men hva sier egentlig domstolen […]

Book launch: Adoption from Care

Date, time: 19 May 2021, 14.30-16.00 Venue: Zoom                 Welcome to the launch of “Adoption from Care: International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention” edited by Tarja Pösö (Tampere University), Marit Skivenes (UiB), and June Thoburn (University of East Anglia). This book explores how children’s rights are practiced and […]

Barnevernfrokost: Barns medvirkning

Date: 14 April 2021 Time: 9:00-9:45 Venue: Zoom Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker? Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører dem, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og […]

RDV: Children’s right to health

Date: 3 June 2021 Time: 14:15-15:45 Venue: Zoom. To receive an invitation to the Zoom-webinar, contact discretion@uib.no Presentation Trude Haugli: Children’s right to health. Trude Haugli is Professor of Law at the University of Tromsø, where she leads the research group for children’s rights. Her research interests include the Legal status of children and young people, […]

RDV: Child´s Right to Participation and Professional Practice in Child Protection Services

Date: 20 May 2021 Time: 14:15-15:45 Venue: Zoom. To receive an invitation to the Zoom-webinar, contact discretion@uib.no Presentation Asgeir Falck-Eriksen: Child´s Right to Participation and Professional Practice in Child Protection Services. Asgeir Falck-Eriksen is a Senior Researcher at the Centre for Welfare and Labour Research, Oslo Metropolitan University. He is a political scientist with the main […]

RDV: The essence of democratic backsliding in the European Union: deliberation and rule of law

Date: 22 April 2021 Time: 14:15-15:45 Venue: Zoom. To receive an invitation to the Zoom-webinar, contact discretion@uib.no Presentation Pieter De Wilde: The essence of democratic backsliding in the European Union: deliberation and rule of law. Pieter De Wilde is Professor of Political Science at the Department of Sociology and Political Science at NTNU. His research addresses […]

RDV: Discursive Institutionalism: Analyzing the Power of Ideas and Discourse in Institutional Context

Date: 8 April 2021 Time: 12:15-13:45 Venue: Zoom. To receive an invitation to the Zoom-webinar, contact discretion@uib.no Presentation Vivien Schmidt: Discursive Institutionalism:  Analyzing the Power of Ideas and Discourse in Institutional Context. Vivien Schmidt is Jean Monnet Professor of European Integration, Professor of International Relations in the Frederick S. Pardee School of Global Studies, and Professor […]

RDV: Understanding the State at the Street: Street-Level Organizations as Mediators of Welfare State Politics

Date: 25 March 2021 Time: 16:30-17:45 (18:00) Venue: Zoom. To receive an invitation to the Zoom-webinar, contact discretion@uib.no Presentation Evelyn Z. Brodkin: Understanding the State at the Street: Street-Level Organizations as Mediators of Welfare State Politics. Evelyn Z. Brodkin is Associate Professor Emerita in the School of Social Service Administration and Associate Faculty in the Department of […]

RDV: The impact of social media on democracy and democratic discussions

Date: 11 March 2021 Time: 14.15:15.45 Venue: Zoom. To receive an invitation to the Zoom-webinar, contact discretion@uib.no Presentation Ida Vikøren Andersen: The impact of social media on democracy and democratic discussions. Ida Vikøren Andersen is Postdoctoral fellow at the Department of Foreign Languages, University of Bergen. Andersen’s main interests are rhetoric, political communication, and the public debate. In […]

RDV: Interdisciplinary comparative analysis – a lesson to learn from comparative law

Date: 25 February 2021 Time: 14.15:15.45 Venue: Zoom. To receive an invitation to the Zoom-webinar, contact discretion@uib.no Presentation Søren Koch: Interdisciplinary comparative analysis – a lesson to learn from comparative law. Sören Koch is Professor at the Faculty of Law in Bergen and Chair of the Research Group for Legal Culture. Koch has published comparative and legal historical studies […]