Ansvarlig næringsliv og Vest-Sahara: Vestland ett steg videre?

Dato, tid: 18. mai 2021, kl. 12.00–13.00

Sted: Zoom

Folket i Vest-Sahara får liten glede av utvinningen av landets rike naturressurser. Marokko har siden 1975 okkupert landet og anser Vest-Sahara som en marokkansk provins. Vest-Saharas folk, saharawiene, ledet an av frigjøringsbevegelsen Polisario, har siden kjempet for selvstyre. Saharawienes rett til selvbestemmelse er slått fast i en lang rekke FN resolusjoner, men likevel utnyttes territoriets naturressurser uten deres samtykke.

Den norske regjeringen fraråder derfor næringsvirksomhet i Vest-Sahara som ikke er i samsvar med saharawienes ønsker. FNs Menneskerettighetsråd og Oljefondets Etikkråd forutsetter at samtykke må avgis for slik virksomhet. Likevel dukker det stadig opp nyheter om at norske bedrifter har vært innblandet i virksomhet i territoriet som strider mot dette, også bedrifter fra Vestland.

Vestland fylkeskommune vedtok i mars i år, enstemmig, et krav om at aktørene i fylket innretter seg etter nasjonale råd om næringsvirksomhet i Vest-Sahara. 

Hvilken betydning har dette vedtaket? Og hva mer kan ulike norske aktører gjøre for å bidra til et mer ansvarlig næringsliv?

For å diskutere dette har vi invitert Rasmus L. Rasmussen, Therese Jebsen, Erik Hagen og Asria Taleb Mohamed. Moderator for samtalen er Vilde Nadheim. Arrangementet arrangeres i samarbeid med Raftostiftelsen og Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Rasmus L. Rasmussen er fylkestingsrepresentant for Vestland Arbeiderparti. Han fremmet forslaget som ledet til fylkestingets oppfordring til lokalt næringsliv om å etterleve regjeringens råd knyttet til næringsvirksomhet i Vest-Sahara.

Therese Jebsen er seniorrådgiver i Raftostiftelsen. Hun koordinere stiftelsens arbeid med næringsliv og menneskerettigheter, og er blant annet leder for Raftos “Business and Human Rights Programme”. Programmets formål er både å fremme bevissthet om næringsliv og menneskerettigheter, og å bidra til å styrke næringslivets evne til å implementere FNs retningslinjer knyttet til dette.

Erik Hagen er daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara. Der arbeider han blant annet med å undersøke Marokkos partnere i å opprettholde okkupasjonen av Vest-Sahara, og med å legge press på at norsk næringsliv skal respektere menneskerettighetene.

Asria Taleb Mohamed jobber som informasjonsmedarbeider i Støttekomiteen for Vest-Sahara, der hun blant annet arbeider med å spre informasjon om situasjonen. Hun og er opprinnelig fra Vest-Sahara, men er oppvokst i de saharawiske flyktningleirene sørvest i Algerie.