Brnevernfrokost - webianrserie om barnevern og barns rettigheter

Barnevernsfrokost – Child Protection Breakfast

Webinarserie om barnevern og barns rettigheter.

Barnevern og barns rettigheter er alltid både viktig og aktuelt.

Hver måned arrangerer vi derfor et digitalt webinar som tar for seg en del av denne tematikken. Webinarene passer for alle som er interessert i barnevern og barns rettigheter, herunder både praktikere, akademikere og studenter.

Webinarene er vanligvis lagt opp slik at en fagperson introduserer dagens tema i 20 til 30 minutter, før det åpnes for spørsmål fra salen i etterkant.

Neste, og andre, webinar avholdes onsdag 2. desember kl. 9.00 – 9.45, og tema vil være prinsippet om barnets beste. Første webinar ble arrangert tirsdag 3. november 2020 kl. 9.00 – 9.45. Tema er omsorgsovertakelser av nyfødte rett fra klinikken.

Webinarene er lagt opp slik:

  • Introduksjon (2 min)
  • Presentasjon fra forsker (20–30 min)
  • Spørsmål fra publikum fra chatten  (15–20 min)

Webinarserien er arrangert i samarbeid mellom LawTransforms Child Rights unitCentre for Research on Discretion and Paternalism og Bergen kommune – Etat for barn og familie.

Lenke til deltakelse over Zoom legges ut i de respektive arrangement-innleggene på Facebook og arrangørenes hjemmesider.


————————————————————————————————————————————-English: Webinar series on Child Protection and Child Rights.

Every month, we arrange a digital webinar that addresses these topics. The webinars are suitable for anyone who is interested in Child Protection and children’s rights, including practitioners, academics and students.

The webinars usually includes a 20–30 minutes introduction from a professional, followed by questions from the audience.

The next webinar is going to be held Wednesday 2 December, and the topic will be the principle of the best interest of the child. The first webinar was held Tuesday 3 November 2020 at 9.00 – 9.45. The topic is care orders of newborns straight from the clinic.

The webinar series is arranged in collaboration between LawTransform’s Child Rights unitCentre for Research on Discretion and Paternalism and Bergen kommune – Etat for barn og familie.

A link to participate via Zoom is posted in the respective event posts on Facebook and the organizers’ websites.

Liste over webinarer / List of webinars

Barnevernfrokost: Til barnets beste: Familieliv for barnevernsbarn

Til barnets beste – familieliv for barnevernsbarn
Hvordan ser Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) på retten til familieliv og på prinsippet om barnets beste i adopsjonssaker?
Jenny Krutzinna
2. desember 2020 kl. 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.

Barnevernfrokost_Annonsebilde

Omsorgsovertakelser av nyfødte rett fra klinikken
Hvordan gjør Fylkesnemnda vurderinger om sannsynligheten for framtidig omsorgssvikt?
Ida Juhasz 
3. november 2020 kl. 09.00 til 09.45
Opptak av foredraget kan sees her.