Menneskerettighetsbyen – Bergen as a Human Rights City

In June 2018, the City Council in Bergen anonymously voted to become Norway’s first Human Rights City. Although most people would agree on this being a positive action, the label comes without any obligations. The City Government platform, launched October 2019, highlights the importance of being a human rights city, but does not explicitly spell out when and how.

This seminar series therefore scrutinizes different aspects of life in Bergen and asks the question “what does it mean that Bergen is a human rights city”? The series will look at topics such as urban planning, groups of people who face different physical and/or mental challenges, tourism and labor market. Some seminars will focus on aspects where the local government has an important role, while other topics might be areas where the average citizen has an equal responsibility to ensure Bergen becomes a Human Rights city in its’ full understanding.

The aim of this seminar series is not to further polarize the society, but to bring people with different opinions to the table to openly discuss the challenges in Bergen. The participants are therefore told beforehand to look for solutions instead of blaming the “other side” for lack of will or means to address the topic discussed.

This project is a collaboration between LawTransform, the Rafto Foundation, the Church City Mission (Kirkens Bymisjon), CMI, the University of Bergen and Bergen Global and is funded by Fritt Ord.

Seminars in the series

EU-borgere; likhet for loven?
EØS-borgeres rettigheter er kompleks. Ønsker du å sette deg inn i hele regelverket krever det gjerne en mastergrad for å forstå både ordlyd og innhold. Nordmenn flest regner med at ting løser seg, vi stoler på at systemet gir like rettigheter for alle. Men stemmer dette? Hvilke rettigheter har egentlig EU-borgere når de kommer til Norge?

Barn i lock-down: Utfordrer korona-tiltakene barns rettigheter?
Korona-utbruddet har store konsekvenser, og ikke minst for barn. Med stengte skoler og avlyste fritidsaktiviteter er hverdagen brått blitt en annen. Det har ført til store omstillinger, med hjemmeskole, mindre omgangskrets, store deler av hverdagen tilbrakt hjemme. Det er også mye informasjon å forholde seg som kan være skremmende både for barn og voksne .

Fri rettshjelp – en illusjon?
Norges borgere har stor tillit til rettsvesenet. Få vet derimot at hjelpen med fri rettshjelp er behovsprøvd etter inntekt. Denne grensen har ikke vært rørt siden 2009, noe som bety at dagens enslige uføretrygdede tjener 136 kroner «for mye» per måned. Grupper som er helt avhengig av velferdsstaten blir dermed nektet grunnleggende advokathjelp.

Fiendtlig Arkitektur
Bergens allmenninger, parker og gater skal være åpne og tilgjengelige for alle byens innbyggere. Når ulike hensyn og interesser veies opp mot hverandre, er det likevel ofte noen som ekskluderes. Er fiendtlig arkitektur et problem i Bergen? I hvor stor grad kan man designe byrom for å inkludere og ekskludere ulike mennesker? Hvor går grensen?

Bergen som menneskerettighetsby, også for funksjonshemmede?
Bergen har erklært seg som Norges første menneskerettighetsby, FN kritiserte norske myndigheter for alvorlige menneskerettighetsbrudd overfor funksjonshemmede i mars og 3. desember er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede.

Menneskerettighetsbyen Bergen: Den “gode” og “stygge” rusen
Storsamfunnet legger til rette for rus. Vi koser oss med et glass vin, oppfordres til å kjøpe øl fra lokale mikrobryggeri og Bergen sentrum bugner av steder med skjenkebevilgninger. Den «fine» rusen om natten står i sterk kontrast til den «stygge» rusen på dagtid.