Barn i lock-down: Utfordrer korona-tiltakene barns rettigheter?

Webinar
2 April, 13:00-14:00

Korona-utbruddet har store konsekvenser, og ikke minst for barn. Med stengte skoler og avlyste fritidsaktiviteter er hverdagen brått blitt en annen. Det har ført til store omstillinger, med hjemmeskole, mindre omgangskrets, store deler av hverdagen tilbrakt hjemme. Det er også mye informasjon å forholde seg som kan være skremmende både for barn og voksne .

Hvordan påvirker krisen barns rettigheter og hensynet til barnets beste? Er sårbare barns liv blitt mer sårbare? Har det at stadig mer gjøres digitalt gjort at økonomiske forskjeller er blitt tydeligere? Hvordan organiseres samværsordninger og delt omsorg? Ivaretas barns rett til å bli hørt og delta i beslutninger som gjelder dem? Har mer tilstedeværende foreldre og mindre aktivitetspress gjort hverdagen bedre? Og hva skjer når vi går tilbake til normalen?

Marianne Minde (Kirkens Bymisjon), Monica Sydgård (Redd Barna) og Jenny Krutzinna (Centre for Research on Discretion and Paternalism, UiB) møtes til samtale om hvordan barns hverdag har endret seg som følge av korona-tiltak, hvilke rettigheter som blir utfordret og hva som kan gjøres for å hjelpe sårbare barn i en uvanlig situasjon. Samtalen ledes av Idun Holgersen Økland (LawTransform/UiB).

Program:
13:00 Samtale
13:30 Q&A (send spørsmål inn på chat)

Delta ved å trykke på denne lenken

Arrangementet vil også streames på YouTube