Barnevernfrokost: Barneavhør og bruk av interaktive avatarer

Dato: 05. November 09.00-09.45
Sted: Zoom (Lenke til arrangementet: Kommer snart)

 

 

Barnevernfrokost: Barneavhør og bruk av interaktive avatarer

Kvalitet i intervju er avgjørende for at barn som er utsatt for omsorgssvikt, eller potensielt vold og overgrep, får anledning til å fortelle fritt og upåvirket om det de har opplevd/blitt utsatt for. Imidlertid viser både nasjonal og internasjonal forskning at det er vanskelig å opprettholde kvalitet over tid i intervju av barn til tross for at det investeres store ressurser i opplæring i samtale- og avhørsmetodikk. Hvordan kan kunstig intelligens og interaktive avatarer være nyttige verktøy for ferdighetstrening i barnevernstjenesten og blant politiansatte som skal gjennomføre slike intervjuer?

Gunn Astrid Baugerud er Førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved OsloMet. Hun har bakgrunn fra kognitiv utviklingspsykologi og forskningen hennes fokuserer på barn utsatt for mishandling, barn som ofre og vitner, og kvalitative intervju med barn i sårbare situasjoner. Hun leder forskningsprosjektet “Samtaletrening ved hjelp av barneavatar for barnevern- og politiansatte som intervjuer barn utsatt for overgrep og omsorgssvikt.

_____________________________________________________________________________________________________
Barnevernfrokost er en digital seminarserie som arrangeres av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).