Barnevernfrokost: Dansk barnevernlovgivning – Barnets Lov og “Børnene Først”

Date/Time: 3. Desember, 09.00-09.45 
Venue: Zoom.
Ved tekniske problemer kan du tilkalle Espen Stokke ved DIPA på e-post: espen.stokke@uib.no eller på SMS: 48 26 40 69

 

I mai 2021 inngikk den danske regjeringen sammen med et bredt flertall i det danske folketinget en avtale som skal hjelpe utsatte barn og familier tidligere og bedre enn i dag. Blant annet skal avtalen sikre barn bedre rettigheter gjennom nye lovarbeider, sikre bedre kvalitet i omsorgsovertakelser, og gi færre skift og mer stabilitet. Hva betyr disse endringene i praksis og hvilke fordeler og ulemper medfører avtalen for utsatte barn og deres familier, samt for beslutningstakere i barneverntjenesten?

Karina Rohrberg Jessen er barnesakkyndig dommer ved Domstolsstyrelsen i Danmark. Hun nærgående kjennskap til dansk barnevern og har blant annet utgitt lærebok om tidlig innsats ved omsorgssvikt.

_____________________________________________________________________________________________________
Barnevernfrokost er en digital seminarserie som arrangeres av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).