Barnevernfrokost: “Det handler om oss” – Barn om samvær i barnevernet

Dato, tid: 01 april 2022, kl. 09.00–09.45
Sted: Zoom

Hva tenker barn selv om samvær med sin biologiske familie? Hvor mye får barn være med å bestemme i saker som omhandler dem? I dette foredraget får vi høre erfaringer og råd fra barn, presentert av proffer i Forandringsfabrikken. Hvor mye og hvordan samvær skal gjennomføres er viktige avgjørelser for barn. Hva sier kunnskapen fra barn og barns rettigheter om hvordan avgjørelsene kan bli riktigst mulig for barna? Forandringsfabrikken gjennomførte i 2020 en undersøkelse med 100 barn i alderen 7-18 år rundt i landet, om deres erfaringer og råd og de gir i dette foredraget en gjennomgang av undersøkelsens viktigste funn.

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som henter inn kunnskap fra barn og unge og undersøker hvordan barn opplever møtene med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, rettssystemet og andre hjelpesystemer.


Barnevernfrokost er en digital seminarserie som arrangeres av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).