Barnevernfrokost: Frivillig tvang

Dato, tid: 06 mai 2022, kl. 09.00–09.45
Sted: Zoom

Frivillige tjenester basert på samtykke fra foreldre og barn utgjør kjernen av den nordiske barnevernsmodellen. Likevel rettes det ofte kraftig kritikk mot graden av frivillighet: er de nordiske barnevernssystemene i grunn preget av en form for skjult tvang? Basert på en studie med intervjuer av sosialarbeidere, barn og foreldre, samt analyse av relevante sakspapirer og lovverk gir Professor Tarja Pösö i dette foredraget et innblikk i graden av frivillighet innenfor det finske barnevernet. Foredraget og diskusjonen er på engelsk. Tarja Pösö er professor ved Universitetet i Tampere (Finland) og tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism.


Zoom-lenke: https://uib.zoom.us/j/65339530627?pwd=aUp6WXpIR1RrOTZkSDNPK3ExNkpJdz09&fbclid=IwAR2ZuqJAWv4eEam1ydVljuApGUjDlVBf-EBqCPrXe4uuqJS2Cnn3DHz4j6I#success