Barnevernfrokost: “Må hjelpe for oss” (Forandringsfabrikken)

Dato og tid: 16 desember 2022, 09:00 – 09:45

Sted: Zoom

I en av de aller første undersøkelsene til dags dato om barns erfaring med familieveiledning som hjelpetiltak, viser rapporten «Må hjelpe for oss» at barn ofte ikke er involvert. Mange barn har ikke fått informasjon om at familien får veiledning, om hvem som gir veiledning, hva som gjøres i veiledningen og hvorfor de voksne får veiledning. I rapporten gis det oppsummerte råd fra barna til hvordan voksne kan gi informasjon, være voksne barn er trygge på og hvordan hjelpe kan bli nyttig. Barna som deltok i undersøkelsen ble invitert fra kommunalt barnevern, statlig barnevern (MST, FFT), barneverninstitusjoner, BUP, kommunale psykiske helsetjenester, familievernkontor, politi, Blå Kors og Alternativ til vold.

Fabrikkarbeider Anika Kurshed, sammen med to barnevernproffer, presenterer hovedfunn fra rapporten.

I presentasjonen tar proffene opp hovedfunn fra rapporten og gi råd om hvordan familieveiledning kan gis på måter som oppleves trygge og nyttige for de barna og ungdommene det gjelder:

  • Hvordan kan barn og unge bli samarbeidet med, for at det skal kjennes trygt?
  • Hvordan kan de få informasjon og uttale seg fritt, for at beslutningene tas til deres beste og at deres menneskerettigheter dermed skal sikres, vil også være tema.

__________________________________________________________________

Barnevernfrokost er en åpen webinar-serie om barnevern og barns rettigheter. Serien arrangeres av Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB).