Barnevernfrokost: Musikkterapi i barnevernet

Dato, tid: 23 juni 2021, kl. 09.00–09.45
Sted: Zoom

Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?

Mange unge i barnevernet har psykiske vansker og opplever utfordringer knyttet til tillitt, identitet, deltakelse og trygghet. Kostnadene ved manglende forebygging er store, både for det enkelte barnet og for samfunnet. I flere kommuner har man tatt i bruk musikkterapi som et verktøy for å fremme trivsel og sikre barns rett til å bli sett, hørt og forstått. Kan musikk være et verktøy som gjør unge i barnevernet bedre rustet til å takle hverdagen?

Viggo Krüger er førsteamanuensis og leder for Griegakademiets senter for musikkterapiforsking, UiB. Han har studert bruk av musikk som terapi for barn og unge, og fulgt unge i barnevernet over flere år som del av sin forskning.


Barnevernfrokost er en digital seminarserie som arrangeres av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).