Barnevernfrokost: Netthets av barnevernansatte: funn fra en nasjonal studie i Irland

Dato og tid: 27 januar 2023, 09:00 – 09:45

Sted: Zoom

På fredagens barnevernfrokost presenteres resultater fra en av de første studiene om netthets av barnevernsarbeidere. Tre eksperter fra Irland, dr. Kenneth Burns, dr. Fiachra Ó Suilleabháin og Olwen Halvey, har undersøkt hva som skjer og hvordan dette oppleves og håndteres i det irske barnevernssystemet.

Dette er en av de største studiene som er gjort på netthets på barnevernfeltet. Forskerne har undersøkt erfaringene til de som har opplevd dette, hvordan det påvirker arbeid og privatliv, strategier for å beskytte seg (organisatoriske og individuelle), og hva som kan gjøres for å regulere dette bedre på ulike nivå.

Barnevernfrokosten er på engelsk. Det er lagt opp til at spørsmål kan stilles på norsk.

Kenneth Burns er universitetslektor, PI, nestleder for Master of Social Work-kurset og direktør for praksis (sosialt arbeid) ved University College Cork. Han har jobbet som vernepleier og sosialfaglig teamleder innen barnevern og velferd, og har publisert en rekke arbeider om barnevern.

Fiachra Ó Suilleabháin er adjunkt og viseleder for skole (Strategic Data and Communication) ved School of Applied Social Studies, University College Cork. En faglig kvalifisert, CORU-registrert sosialarbeider siden 2002, han underviser i forelesninger om kjønn og seksualitet, LHBT+-spørsmål, sosiale tjenester og velferdspraksis, seksuelle overgrep mot barn, barnevern og -velferd, og profesjonell praksis.

Olwen Halvey er lektor i sosialt arbeid ved School of Applied Social Studies, University College Cork. Hun er faglig kvalifisert sosialarbeider siden 2000 og har gjennomført videreutdanning i undervisning og læring i høyere utdanning. Olwen har arbeidet en årrekke innen barnevern og medisinsk sosialt arbeid.


Barnevernfrokost er en åpen webinar-serie om barnevern og barns rettigheter. Serien arrangeres av Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB).