Barnevernfrokost: Norge i menneskerettighetsdomstolen

Dato, tid: 1 juni 2021, kl. 09.00–09.45
Sted: Zoom

Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?

Den europeiske menneskerettighets-domstolen har tatt inn et rekordstort antall norske barnevernssaker til behandling. I flere dommer konkluderes det med   at Norge har krenket retten til respekt for privatliv og familieliv. Men hva sier egentlig domstolen om den norske praksisen i barnevernssaker? Og hvilke implikasjoner vil det få i barnevernssystemet på kort og lang sikt?

Karl Harald Søvig er professor og dekan ved Det juridiske fakultet, UiB. Han er blant landets ledende eksperter på barns rettigheter, og har gjennomført flere analyser av avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv.


Barnevernfrokost er en digital seminarserie som arrangeres av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).