Barnevernfrokost: Omsorgsovertakelser av nyfødte rett fra klinikken

Barnevernfrokost_Annonsebilde

Hvordan gjør Fylkesnemnda vurderinger om sannsynligheten for framtidig omsorgssvikt?

Velkommen til et 45 minutters webinar om dette temaet,

Tirdag 3. november kl. 09.00 til 09.45

Ida Juhasz sitt doktorgradsprosjekt utforsker begrunnelser for statlig inngripen i privatlivet, gjennom en studie av beslutninger om omsorgsovertakelser av nyfødte. Hvordan begrunnes og rettferdiggjøres beslutninger om omsorgsovertakelse rett fra klinikken? Hvordan gjør Fylkesnemnda vurderinger om sannsynligheten for framtidig omsorgssvikt? Gjennom analyse av vedtak fra Fylkesnemnda utforskes skjønnsrommet gitt og brukt for et sett komplekse og usikre barnevernssaker som det finnes lite systematisk kunnskap om.

Ida B. Juhasz er stipendiat ved Centre for Research on Discretion and Paternalism og Institutt for administrasjonogorganisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Delta

https://uib.zoom.us/j/61721464635?pwd=eVZnK0p2M1RTTXg4d0Z5bDVScitDQT09


Dette er det første webinaret i Barnevernsfrokost-serien, en webinarserie om barnevern og barns rettigheter. Webinarsserien er arrangert i samarbeid mellom Centre for Research on Discretion and Paternalism, Centre on Law and Social Transformation og Bergen kommune – Etat for barn og familie.