Barnevernsfrokost: Adopsjon som barneverntiltak

adopsjon som barnevernsvtiltak

Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet,
fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?

Onsdag 13. januar kl. 9.00 til 9.45

Hege Stein Helland sitt doktorgradsprosjekt utforsker begrunnelser for adopsjoner uten samtykke i Norge og England. Dette er ansett som det sterkeste tiltaket i den norske barnevernloven, men beslutningstakere gis få retningslinjer for hvordan de skal vurdere når en adopsjon bør vedtas eller ikke.

Helland har blant annet studert beslutningstakere sine skjønnsmessige vurderinger når de presenteres for en mulig adopsjonssak.

Hva er det som gjør at en sak vurderes som en adopsjonssak eller ikke? Og hvordan rettferdiggjør beslutningstakere denne typen intervensjoner? Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?

Innleder: Hege Helland, stipendiat ved Centre for Research on Discretion and Paternalism, Universitetet i Bergen.

Delta: https://uib.zoom.us/j/64227023726?pwd=ZXlwMWx0bHhJQkxqTTBIUGFhTXRrZz09


Webinaret er en del av Barnevernsfrokost-serien, en webinarserie om barnevern og barns rettigheter. Webinarsserien er arrangert i samarbeid mellom Centre for Research on Discretion and Paternalism, Centre on Law and Social Transformation og Bergen kommune – Etat for barn og familie.

Matias von der Lippe Sjursæther fra LawTransforms Child Rights unit er moderator.