Barnevernsfrokost: Til barnets beste – familieliv for barnevernsbarn

Barnevernfrokost: Til barnets beste: Familieliv for barnevernsbarn

Hvordan ser Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) på retten til familieliv og på prinsippet om barnets beste i adopsjonssaker?

Retten til respekt for familielivet skal sikre alle borgere beskyttelse mot uberettiget inngripen fra staten. Men i barnevernssaker har staten en plikt til å gripe inn i familielivet dersom det er nødvendig av hensyn til barnet. Slike inngrep er ofte kontroversielle, og noen av de mest konfliktfylte sakene har havnet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Domstolens avgjørelser får stor betydning for praksis i det norske rettsvesenet. Men hvordan ser EMD på barnets rett til familieliv når barnet ikke lenger kan leve med sin biologiske familie? Hvordan definerer de familiebegrepet? Og hva er til barnets beste i tilfeller der barnet har tilknytning til både den biologiske familien og til fosterfamilien?

Jenny Krutzinna er forsker ved Centre for Research on Discretion and Paternalism, Universitetet i Bergen

*Presentasjonen vil bli holdt på engelsk, men det vil være mulig å stille spørsmål på norsk*

Delta:
https://uib.zoom.us/j/69506737863?pwd=WmFZZkZMVER4b09sMTZJbWtQdW80QT09


Webinaret er en del av Barnevernsfrokost-serien, en webinarserie om barnevern og barns rettigheter. Webinarsserien er arrangert i samarbeid mellom Centre for Research on Discretion and Paternalism, Centre on Law and Social Transformation og Bergen kommune – Etat for barn og familie.

Matias von der Lippe Sjursæther fra LawTransforms Child Rights unit er moderator.