Boklansering: Grunnlovens største prøve – Rettsoppgjøret etter 1945

Date: 12th March 2019
Time: 19:00-20:00
Venue: Bergen Global, Jekteviksbakken 31

I etterkrigsårene ble Grunnloven satt på sin hittil største prøve i Norge. Myndighetene ønsket et strengt og omfattende oppgjør med landsforrædere og krigsforbrytere. I mange tilfeller førte dette til at de tiltaltes grunnlovsfestede rettssikkerhet ble krenket.

I denne boken undersøker statsviteren Baard Herman Borge og historikeren Lars-Erik Vaale hvordan statsmaktene og opinionen så på Grunnlovens bestemmelser om blant annet lovgivningsmyndighet, maktfordeling,

Boken er den første vitenskapelige studien av oppgjørets grunnlovsmessige side både i dybde og bredde. slik forberedelsen, gjennomføringen og diskusjonen viste i perioden 1940–65. Boken bygger på et rikt tilfang av tidligere lite studerte primærkilder og sekundærlitteratur fra norske og utenlandske arkiver og biblioteker.

Bli med på en boklansering av Grunnlovens største prøve: Rettsoppgjøret etter 1945 av Baard Herman Borge og Lars-Erik Vaale.

Forfatterne vil presentere boken, og etterpå blir det diskusjon av sentrale spørsmål i boken.

Vi serverer kaffe/te og snacks.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!