Byutvikling og arkitektur: Har menneskerettigheter noe å si?

Dato, tid: 5. mai 2021, kl11.30-12.30

Sted: Zoom

 

Det er en voksende debatt i og utenfor Norge om hvordan byutvikling og arkitektur former samfunnene våre. Kan byggingen av et hus eller utviklingen av en bydel påvirke menneskerettighetene? Vi inviterer til samtale med byplanleggere og politikere om menneskerettighetene har noe å si for byutvikling, bygningsbransje og arkitektur i menneskerettighetsbyen Bergen. Vi vil se nærmere på hvordan menneskerettigheter er blitt en del av arbeidet med Bergen kommunes nye integreringssenter på Landås, høre i hvilken grad menneskerettigheter og bærekraft blir ivaretatt i utviklingen av den nye bydelen på Dokken og utfordre byrådet på deres ambisjoner for byen i årene som kommer.

Innledere og pannelister:

  • Byråd for byutvikling Thor Haakon Bakke
  • Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt
  • Byarktitekt Maria Molden
  • Laura Ve, Programleder, Utviklingsprogram for Dokken

Møteleder: Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder, Raftostiftelsen

 

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby sammen med Centre for Law and Social Transformation, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Kirkens Bymisjon. Følg med på denne seminarserien her.