“Constitutionally Speaking”, by Pierre de Vos

En introduksjon til bloggen av Pierre de Vos.

Professor Pierre de Vos, University of Cape Town, Sør-Afrika gjester UiB 19. – 21. september.

Pierre de Vos er en kjent formidler og professor i konstitusjonell rett fra Sør-Afrika, University of Cape Town. Han har en rekke publikasjoner om sosio-økonomiske rettigheter, herunder retten til medisiner for AIDS-syke i lys av avgjørelser fra Sør-Afrikas konstitusjonsdomstol, og rettigheter for seksuelle minoriteter. Han har en egen blogg, Constitutionally Speaking (http://constitutionallyspeaking.co.za/), der han drøfter sosiale og politiske spørsmål i lys av konstitusjonen, som leses og siteres bredt. Han bidrar til å gjøre konstitusjonen til et levende rettslig og politisk instrument i dagens Sør-Afrika, som ikke minst er preget av kamp for sosial rettferdighet, anti-korrupsjon og rettigheter for svake og undertrykte grupper. Gjennom sine publikasjoner og bloggen bidrar han med viktig informasjon om konstitusjonelle rettigheter og myndighetenes ansvar for å leve opp til de forpliktelser som er nedfelt i konstitusjonen.

Påmeldingsfrist: 15.09.2016 – 12.00
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2397763

Mer om professor Pierre de Vos: http://www.publiclaw.uct.ac.za/pbl/staff/pdevos