EU-borgere; likhet for loven?

Dato: 25. september 2020, 08:30-09:30

Sted: Bergen Global CMI/UiB (Jekteviksbakken 31, 5006 Bergen) eller på Zoom

 

EØS-borgeres rettigheter er kompleks. Ønsker du å sette deg inn i hele regelverket krever det gjerne en mastergrad for å forstå både ordlyd og innhold. Nordmenn flest regner med at ting løser seg, vi stoler på at systemet gir like rettigheter for alle. Men stemmer dette? Hvilke rettigheter har egentlig EU-borgere når de kommer til Norge?

Ikke mange vet at innbyggere fra EU-land har rett til å oppholde seg i Norge, men kun så lenge de kan forsørge seg selv. Hva skjer da den dagen de trenger hjelp? Og hvem står utenfor systemet?

Byråd Lubna Jaffery møter forsker Cathrine Talleraas fra Chr. Michelsen Institutt og Ingrid Drøskeland fra Robin Hood huset til samtale om sosiale rettigheter, tilgjengelighet av tjenester og Bergen som menneskerettighetsby.

Velkommen på frokostseminar fysisk på Bergen Global eller digitalt!

Alle deltakere må holde minst en meters avstand til hverandre og opprettholde god hånd hygiene. Det nedtegnes en liste med kontaktopplysninger for alle deltakere. Denne listen slettes etter 10 dager. Meld deg på her. Registrering er også mulig på stedet.

 


I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Sammen med Centre for Law and Social Transformation, stiftelsen Robin Hood Huset, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Kirkens Bymisjon inviterer vi til et seminar hvor vi ser EU-borgeres rettigheter og Bergen som menneskerettighetsby. Hva bør kommunens rolle være? Hvordan kan vi som et fellesskap sørge for tilgang til samme rettigheter? Og har vi et ansvar som enkeltpersoner? Følg med på denne seminarserien.