Fiendtlig arkitektur?

Dato: 9. desember 2019, 18:00-19:00

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Amalies Hage (Strømgaten 6, 5015 Bergen)

Bergens allmenninger, parker og gater skal være åpne og tilgjengelige for alle byens innbyggere. Når ulike hensyn og interesser veies opp mot hverandre, er det likevel ofte noen som ekskluderes. Vinduskarmer med pigger, benker man ikke kan ligge på og inngjerding av trappeoppganger er eksempler på hvordan design og arkitektur påvirker hvem som får oppholde seg i offentlige rom.

Er fiendtlig arkitektur et problem i Bergen? I hvor stor grad kan man designe byrom for å inkludere og ekskludere ulike mennesker? Hvor går grensen? Vi inviterer til samtale om hvordan byens fysiske utforming påvirker hvem som får bruke den.

Arrangementet vil bestå av en introduksjon fra Byrop etterfulgt av en panelsamtale. Spørsmål og innspill fra publikum ønskes velkommen.

Panelet består av følgende personer:

  • Trond Einar Michelsen (Røst Huset)
  • Merete Gunnes (Tag Arkitekter)
  • Morten Ørn (Vest politidistrikt)

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Sammen med Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Centre for Law and Social Transformation inviterer vi til en seminarrekke hvor vi ser på ulike temaer knyttet menneskerettigheter og byen vår. Hvordan kan vi som et fellesskap sørge for at alle har like rettigheter? Hvilket ansvar har vi som enkeltpersoner og hva kan kommunen gjøre? Følg med på denne seminarserien.