Fri rettshjelp – en illusjon?

Dato: 25. februar 2020, 08:30-09:30

Sted: Bergen Global CMI/UiB (Jekteviksbakken 31, 5006 Bergen)

Se her:

 

Norges borgere har stor tillit til rettsvesenet. Få vet derimot at hjelpen med fri rettshjelp er behovsprøvd etter inntekt. Denne grensen har ikke vært rørt siden 2009, noe som bety at dagens enslige uføretrygdede tjener 136 kroner «for mye» per måned. Grupper som er helt avhengig av velferdsstaten blir dermed nektet grunnleggende advokathjelp.

Fri rettshjelp skal ivareta borgernes grunnleggende rettsikkerhet, og for Bergen som er en menneskerettighetsby stiller vi spørsmål om dette er en menneskerettighetsby verdig? Det handler ikke bare om å ha rett, men også om å få rett!

Oddny Irene Miljeteig (SV), Fylkesmannen, Gatejuristen og advokatfirmaet Alvheim-Hansen kommer for å snakke om rettigheter, forpliktelser og løsninger.

Det serveres kaffe og croissanter.

 

 

___________________________________________________

2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Sammen med Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Centre for Law and Social Transformation inviterer vi til en seminarrekke hvor vi ser på ulike temaer knyttet menneskerettigheter og byen vår. Hvordan kan vi som et fellesskap sørge for at alle har like rettigheter? Hvilket ansvar har vi som enkeltpersoner og hva kan kommunen gjøre? Følg med på denne seminarserien.