Hvordan lese kvantitativ forskning?

Date: 5 February 2019
Time: 08:30-09:30
Venue: Bergen Global, Jekteviksbakken 31

Hvordan leser man kvantitativ forskningslitteratur med et kritisk blikk? Hvordan tolker man tabeller, grafer og statistikk?
Hvordan forstå forskning uten selv å være forsker?

Centre on Law and Social Transformation og Institutt for sammenliknende politikk (UIB) inviterer til foredrag om kvantitativ forskning med førsteamanuensis Per Arne Tufte (OsloMet).

Foredraget vil være spesielt relevant for forskere som jobber mest kvalitativt, studenter, og alle øvrige som er interessert i forskning, enten det er samfunnsforskning eller naturvitenskap.

Arrangementet er åpent for alle.
Kaffe og croissanter vil bli servert.