Implementing Socio-Economic Rights in South Africa

Foredrag om domstolenes rolle i å virkeliggjøre konstitusjonelle rettigheter.

Den sør-afrikanske konstitusjonen omtales gjerne som en av verdens mest progressive. Den inneholder en omfattende rettighetskatalog med både klassiske frihetsrettigheter og rettigheter til husvære, mat, sosial sikkerhet, utdanning og helsehjelp. Et viktig formål med konstitusjonen var å bidra til å viske ut fortidens skiller og skape et samfunn basert på demokratiske verdier, sosial rettferdighet og grunnleggende menneskerettigheter. Over 20 år etter innføringen av demokrati i Sør-Afrika er landet fremdeles preget av ekstreme sosiale forskjeller. Konstitusjonsdomstolen har avsagt viktige dommer om rett til helsehjelp, husvære og andre velferdsgoder, og har derved bidratt til å presse regjeringen til å etterleve konstitusjonen. I dette foredraget diskuterer professor Pierre de Vos domstolenes rolle i å virkeliggjøre konstitusjonelle rettigheter i dagens Sør-Afrika, og bidrar til en generell debatt om forholdet mellom juss, politikk og velferdsutvikling.

Kommentator på dette foredraget vil være Førsteamanuensis Malcolm Langford fra UiO (http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/malcolml/)

Påmeldingsfrist: 19.09.2016 – 12.00
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2406886

De Vos har blant annet publisert disse artiklene om foredragets tema:

“Grootboom, the right of access to housing and substantive equality as contextual fairness” SAJHR vol. 17 (2001): http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals%2Fsoafjhr17&div=19&g_sent=1&collection=journals

“So much to do, so little done” the right of access to anti-retroviral drugs post Grootboom” Law, Democracy and Development vol. 7 (2003):
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals%2Flaacydev7&div=8&g_sent=1&collection=journals