Kongens gjestfrihet: flyktningers adgang, opphold og utvisning.

Den største flyktningebølgen siden 2. verdenskrig, som traff Europa i kjølvannet av den pågående borgerkrigen i Syria, har resultert i en opphetet debatt om statens forpliktelser i henhold til nasjonal lovgivning og internasjonale menneskerettigheter.

Men hvilke rettigheter har staten til å innvilge eller avslå oppholdstillatelse? Og hvilken handlingsfrihet har staten til å tilbakekalle oppholdstillatelse og statsborgerskap?

Seminaret vil fokusere på statens rettigheter i forbindelse med grunnlaget for adgang, opphold og utvisning.

Det vil blant annet fokuseres på statens handlingsfrihet vedrørende flyktningers vern mot utvisning, hvilken betydning og relevans innvandringsregulerende hensyn og nasjonal interesse har i vurderingen av utvisning og tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap, samt hvilke konsekvenser midlertidig oppholdstillatelse og tilbakekall av oppholdstillatelse har for kommunens arbeid med integrering.

Panel:

Terje Einarsen (Universitetet i Bergen), Professor, Norsk asylrett og utlendingsrett

Jørgen Aall (Universitetet i Bergen), Professor, Menneskerettigheter

Per Erik Gåskjenn (Rettsadvokat DA), Advokat , offentlig og privat rett, herunder Utlendingsrett.

Sølve Sætre (Bergen kommune), Spesialrådgiver, for integrering.

Kim Lihaug Gabrielsen (Jussformidlingen), Rettshjelper, avdelingen.

Moderator: Bano Abdulrahman (CLST), Co-pilot ved Migration enheten

Dato og tidspunkt: 27 november, 08:30-10:00

Sted: Bergen Resource Centre for International Development, Jekteviksbakken 31

Gratis inngang for alle!
Croissanter og kaffe serveres.
Vel møtt!