Krigens folkerett forklart

Den internasjonale domstolen i Haag vurderer i disse dager om krigføringen i Gaza gir grunnlag for å tiltale Israel for folkemord – det mest alvorlige bruddet på folkeretten.

Krigen mellom Hamas og Israel reiser mange vanskelige spørsmål. Hva sier jussen om krigføring og hvordan forholder soldater og offiserer seg til dette? Hvilke rettigheter og plikter har partene, og hvilke krav på beskyttelse har sivilbefolkningen? Hvordan skiller dette seg fra krigen mellom Ukraina og Russland?

Hvem regulerer folkeretten og hva skjer når den blir brutt?

Robert Mood har lang erfaring fra Forsvaret og har ledet oppdrag i blant annet Libanon, Kosovo, og Syria. Knut Einar Skodvin (Universitetet i Bergen, UiB) er professor i juss og har Folkeretten som spesialfelt. I samtale med stipendiat Marthe Engedahl (UiB/LawTransform) vil de forklare hvilke regler som gjelder i krig.

Praktisk info:

Strømgaten 6
Amalies hage, Bergen offentlige bibliotek

23.01.2024
18:00 – 19:00

 

 

Photo: Al Araby, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons