Menneskerettighetsby og smittevern. Hvor går grensen?

Dato, tid: 19. februar 2021, 11.00-12.00

Sted: Zoom / YouTube

Bergen er en menneskerettighetsby, og dette forplikter. Samtidig pågår det en pandemi hvor svært inngripende tiltak i private hjem og offentlige virksomheter er nødvendig. Hvordan bør en menneskerettighetsby håndtere smittevern og koronarestriksjoner? Og bør Bergen håndtere pandemien på andre måter sammenlignet med andre norske byer? Daglig leder ved Kirkens Bymisjon i Bergen, Arne Liljedahl Lynngård inviterer byrådsleder Roger Valhammer (AP), Hilde Onarheim (H) og Diane Berbain (SV) til en samtale om smittevern i menneskerettighetsbyen.

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby. Sammen med Centre for Law and Social Transformation, stiftelsen Robin Hood Huset, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Kirkens Bymisjon inviterer vi til et seminar hvor vi ser på koronarestriskoner i lys av Bergen som menneskerettighetsby. Hva kreves av en menneskerettighetsby? På hvilket nivå bør innbyggere involveres? Og hva kreves av ulike prosesser? Følg med på denne seminarserien.

Velkommen til et spennende lunsj-seminar!

 

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby sammen med Centre for Law and Social Transformation, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Kirkens Bymisjon. Følg med på denne seminarserien her.