Migration Week 2016: Seige systemer og ville ideer: Nytenkning på flyktninge- og integreringsfeltet

Mange tar til orde for at integreringen må starte tidligere. Hvilke muligheter og begrensninger ligger i dagens lovverk og føringer for innovasjon på asyl- og flyktningefeltet?

Panelet består blant annet av sosiolog og migrasjonsforsker Susanne Bygnes (IMER/UiB) og Laila Førsund som er antropolog med bakgrunn fra utlendingsforvaltningen. Andre deltagere er Ida Marie Støp Meland fra INTER (sosialt nettverk for asylsøkere som ønsker å arbeide i frivillig sektor), Lawrence Mala Ali fra bemanningsbyrået Serve The People og Åsne Hagen fra OPEN Transformation, en gruppe arkitekter og samfunnsvitere som arbeider med praktiske løsninger på hvordan asylsøkere og lokale kan bo tettere på hverandre, samt Raed Basha som er deltager i OPEN Transformation’s pilotprosjektet bnbOPEN.

Sosialantropolog Marry-Anne Karlsen (IMER/UiB) kommer til å lede debatten som vil finne sted på Litteraturhuset i Bergen (Olav H. Hauge salen) tirsdag, 25. oktober,  kl. 19.30-21.00.

Dette seminaret er del av Migration Week (24.-28. oktober), et fellesarrangement organisert av CMI, Universitetet i Bergen og Centre for Law and Social Transformation.»

Gratis

Se eventen på Facebook her.

Se hele programmet under Migration Week 2016 her.