Netthets mot kvinner – en trussel for demokratiet

Dato, tid: 10 desember 2020, 18.00-19.00

Sted: Zoom

Hvor går grensen for den enes rett til ytringsfrihet og den andres rett til vern mot hets, hatefulle ytringer og trusler? Trues kvinnelige debattanter til stillhet av hets? Disse spørsmålene skal vi i diskutere sammen med et panel bestående av politikere, samfunnsdebattanter og en jurist.

Ytringsfrihet og demokrati er to av de mest grunnleggende verdiene i det norske samfunnet, men begge deler trues av samfunnsdebattens utvikling de siste årene. To av tre kvinnelige politikere har opplevd netthets, og i samfunnsdebatten opplever spesielt kvinnelige debattanter hets og trusler. En rekke politikere har trukket seg fra politikken etter hets på sosiale medier, og samfunnsdebattanter trues til stillhet. Vi mister viktige stemmer i det offentlige ordskiftet, og risikerer at flere kvinner ikke tørr å delta lenger.

Amnesty International Norge arbeider med å kartlegge og motvirke netthets. Ifølge generalsekretær John Peder Egenæs er nettopp netthets den største trusselen mot ytringsfriheten i Norge i dag. Den som opplever å bli trakassert på grunn av sine meninger, får sin ytringsfrihet innskrenket. Samtidig har den enkelte rett til å utrykke seg kritisk mot andre, under beskyttelse av den samme ytringsfriheten. Men hvor går grensen mellom ytringsfrihet og hets, og har vi et tilstrekkelig lovverk for å beskytte samfunnsdebattanter mot hatefulle ytringer?

10.desember markerer den siste dagen i FNs 16-dagers kampanje for avskaffelse av vold mot kvinner. Den samme dagen er også FNs internasjonale dag for menneskerettigheter. I den anledning inviterer vi til en spennende debatt som tar opp både ytringsfrihet som menneskerett og trusler og netthets som utrykk for vold. Dette seminaret er i samarbeid med Familie og Likestillingspolitisk utvalg i LO Vestland.

 

I 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli Norges første menneskerettighetsby sammen med Centre for Law and Social Transformation, Raftostiftelsen, Chr. Michelsens Institutte, Bergen Global og Kirkens Bymisjon. Følg med på denne seminarserien her.