Norsk barnevern i menneskerettighetsdomstolen

Tid: 31. oktober kl. 18.00-20.00

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7 (Rom: Alver)

Vi inviterer til miniforedrag og panelsamtale om barnevern og barns rettigheter på Litteraturhuset.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo nylig fast at Norge har krenket retten til familieliv i en sak om tvangsadopsjon av et barnevernsbarn. Flertallet i domstolens storkammer dømte i favør av den biologiske moren i den mye omtalte Lobben-saken.

Nærmere 30 norske barnevernssaker er tatt til behandling i menneskerettsdomstolen fra desember 2015 og fram til i dag. Dette er et langt høyere antall saker enn noe annet land. Samtidig rangeres Norge høyt på internasjonale indikatorer for barns rettigheter og velferd, og det norske rettssystemet er ansett for å holde en høy standard når det kommer til rettssikkerhet.

Hva er årsaken til den internasjonale granskningen av det norske barnevernssystemet? Hvordan ivaretar norske myndigheter barns rettigheter sammenlignet med andre land? Og hvilke konsekvenser vil dommene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol ha for det norske barnevernssystemet og for barns rettigheter i Europa?

Program

Introduksjonsforedrag

  • Jill Berrick, UC Berkeley: “Child Protection Systems Across the World”
  • Katre Luhamaa, UiB: “Children’s Rights in The European Court of Human Rights”

Panelsamtale

  • Karl Harald Søvig, UiB
  • Anders Henriksen, Bufdir
  • Torstein Røed, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Moderator: Marit Skivenes (UiB)

Om arrangementet

Gratis adgang for publikum. Ingen registrering nødvendig. Arrangementet vil bli hold på norsk, med unntak av introduksjonsforedragene.

Arrangør er Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB), i samarbeid med Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).

Informasjon om arrangementet fra Litteraturhuset i Bergen