P-verdien: En kilde til forståelse og misforståelse i statistikk

Torsdag 1. juni, 08:30 – 10:30  

LawTransform og Institutt for sammenlignende politikk ønsker alle interesserte velkommen til seminar om kvantitativ metode.

Signifikanstesting gjennom p-verdien har over tid blitt svært populært i både naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen. Men hva forteller egentlig p-verdien oss? Undersøkelser blant studenter og universitetsansatte har vist at relativt få faktisk klarer å svare korrekt på dette spørsmålet. Misforståelsene er mange og utbredt. Men selv om p-verdien kanskje ikke er det vi tror den er, kan den likevel være et nyttig statistisk verktøy?

I seminaret vil biostatistiker Are Hugo Pripp (Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi; professor II, Høgskolen i Oslo og Akershus) holde et foredrag hvor han gir en innføring i bruk av p-verdien, samt presentere noen vanlige misforståelser. Etterpå vil stipendiat Henrik Bentsen (Institutt for sammenlignende politikk, UiB) komme med en kommentar og starte diskusjonen.

Det blir servert mat, kaffe og te.
Velkommen!