Sosiologisalongen: Gener og samfunn

Tid: 15:00-16:00, 21. februar 2020
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Sosiologisk institutt ved UiB i samarbeid med Litteraturhuset

Med Torkild Hovde Lyngstad, Anja Steinsland Ariansen og Kristoffer Chelsom Vogt.

Etter tiår med meningsløse diskusjoner om “født sånn eller blitt sånn”, møtes nå endelig innovative forskere fra flere felt for å studere hvordan arv og miljø samspiller. Kan klassiske spørsmål i samfunnsforskningen – som for eksempel utdanningsprestasjoner, partnervalg, og yrkesløp – ha noe med gener å gjøre? Og hva betyr i så fall det for vår utforming av samfunnets institusjoner? 

For å diskutere dette kommer Torkild Hovde Lyngstad (professor i sosiologi ved UiO) og Anja Steinsland Ariansen (postdoktor ved Sosiologisk institutt, UiB). Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, UiB) leder samtalen.

Neste arrangement i denne serien: 20. mars.

Gratis