Fotoutstilling: Mer enn det humanitære blikket

“Mer enn det humanitære blikket. Jørgen Grindes fotografier fra Midtøsten på 1950-tallet.” 

Fotoutstilling på Universitetsbiblioteket i Bergen, Haakon Sheteligs plass 7, Bergen.

Utstillingen åpnet 26. januar 2023 og vil stå fram til 15. mai 2023. Alle er hjertelig velkommen til å besøke utstillingen i bibliotekets åpningstid, og omvisning kan avtales nærmere med kuratorene.

Utstillingen er også digitalt tilgjengelig.

Fotoutstillingen «Mer enn det humanitære blikket. Jørgen Grindes fotografier fra Midtøsten på 1950-tallet» viser et utvalg av bergenseren Grindes (1915-1991) fotografier av palestinske flyktninger på 1950-tallet, og er hentet fra FN-samlingen som tilhører Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket, UiB.

Det humanitære blikket er ofte til stede i fotografier av situasjoner der flyktninger mottar hjelp, og kvinner og barn er sentrale motiv. Humanitære fotografier tas i det godes tjeneste, for å mobilisere empati og støtte til hjelpearbeidet og dermed øke sjansen for bistand, slik at grunnleggende behov blir dekket. Valgene av motiv og den tilhørende estetikken skaper et helt spesifikt bilde av flyktningen som et apolitisk, humanitært objekt. Vi får ikke se et individ fotografert på egne premisser eller med et eget handlingsrom.

Denne utstillingen vektlegger hvordan Grindes fotografier også tilbyr andre perspektiver på livet i flyktningeleirene, hvor hverdagsliv og politisk kontekst får ta større plass enn slike motiver vanligvis gjør. Grindes fotografier tilbyr en unik inngang til både fotografihistorie og palestinsk historie. Samlingen bidrar til å menneskeliggjøre og nyansere våre forestillinger om flyktninger også i dag, i en tid da flyktninger er et sensitivt og polariserende tema i mange land.

Utstillingskatalogen følger med utstillingen, og her kan du lese tekster som fortolker utvalgte bilder i utstillingen (og samlingen), og korte tekster om den historiske og politiske bakgrunnen for den palestinske flyktningkrisen og FNs humanitære arbeid i Midtøsten.

Utstillingen er kuratert av Kjersti G. Berg (postdoktor ved CMI), Olaf Knarvik og Synnøve Marie Vik. Fotoarbeid ved Morten Heiselberg. Digital utstilling ved Tarje Sælen Lavik. Takk til Gina Dahl og Astrid Sømhovd, Universitetsbiblioteket.

En stor takk går til prosjektets faglige råd: Synnøve Bendixsen (UiB), Are Knudsen (CMI), Øyvind Vågnes (UiB) og Mezna Qato (University of Cambridge).

Utstillingen, nettutstillingen og tilhørende katalog er resultatet av et samarbeid mellom Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Universitetsbiblioteket i Bergen, og er støttet av Fritt Ord, Norwegian Center for Humanitarian Studies og av det NFR-finansierte forskningsprosjektet SuperCamp: Genealogies of Humanitarian Containment in the Middle East (CMI). Tusen takk for støtten!