Slik vil dommen forandre barnevernet

Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i en sak om tvangsadopsjon. Det vil få konsekvenser for barnevernet.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo nylig fast at Norge har krenket retten til respekt for privatliv og familieliv i en sak om tvangsadopsjon av et barnevernsbarn. Dommen i den såkalte Lobben-saken var den første i en rekke norske barnevernssaker som er tatt til behandling i domstolen.

Dette var bakteppet for arrangementet “Norsk barnevern i menneskerettighetsdomstolen” på Litteraturhuset. Det aktuelle tema tiltrakk seg et stort publikum for å møte internasjonale eksperter og representanter fra barnevernssystemet.

Les mer om saken og arrangementet her: https://www.uib.no/dipa/131151/slik-vil-dommen-forandre-barnevernet.