Utlysning: Vitenskapelig assistent/Call for Applications: Research Assistant

Ved Institutt for samanliknande politikk, Universitetet i Bergen, er det ledig ei 10 % stilling som vitskapleg assistent for ein periode på eit år med mogleg forlenging med inntil eit år. Stillinga er knytt til eit internasjonalt forskingsprosjekt, «Elevating water rights to human rights: Has it strengthened marginalized peoples’ claim for water?», ved Centre on Law & Social Transformation. For meir informasjon om prosjektet, sjå: http://www.lawtransform.no/project/elevating-water-rights-to-human-rights-has-it-strengthened-marginalized-peoples-claim-for-water/.

Full utlysningstekst finner du her!

At the Department of Comparative Politics, University of Bergen, there is a vacant 10 % position as a Research Assistant for a period of one year, with a possible extension for one more year. The position is connected to an international research project, «Elevating water rights to human rights: Has it strengthened marginalized peoples’ claim for water?», at the Centre on Law & Social Transformation. For more information about the project, see: Elevating water rights to human rights: Has it strengthened marginalized peoples’ claim for water?

The full Call for Applications can be found here!