Commentary from prof. Marit Skivenes on the Strasbourg Observers: “Child protection and child-centrism – the Grand Chamber case of Strand Lobben and others v. Norway 2019.

Prof. Marit Skivenes (2019)

Norge ble nylig dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolens storkammer i en sak om omsorgsovertagelse og tvangsadopsjon av et barn. Professor Marit Skivenes har analysert dommen, og sett på hvilke implikasjoner den kan få for barns rettigheter. Kommentaren er publisert i Strasbourg Observer.

https://strasbourgobservers.com/2019/10/10/child-protection-and-child-centrism-the-grand-chamber-case-of-strand-lobben-and-others-v-norway-2019/