Frå sinke til føregangsland på transpersonars rettar

Malin Solheim Moldestad (2016)

Moldestad’s MA thesis

“Frå sinke til føregangsland på transpersonars rettar – Analyse av bakgrunnen for Noregs lov om endring av juridisk kjønn”