Water scarcity – A global problem

Mathilde Thorsen (2018)
Bergens Tidende

Vannmangel er vårt problem

I flere uker i starten av året så det ut som om at den sørafrikanske byen Cape Town, som var rammet av den verste tørken på over 100 år, kunne gå tom for vann.

Nå har «Day zero», dagen hvor Cape Town skulle gå tom for vann blitt utsatt til 2019, men vannmangel er et tema som ikke burde utsettes lenger.

Tørken og de påfølgende vannrestriksjonene i Cape Town er ikke unik.

Over store deler av verden ser vi at klimaendring og ekstremvær fører til store kostnader og utfordringer for samfunnet. Mangel på vann er årsaken til naturkatastrofer i store deler av verden. Cape Town viser hva som kan bli situasjonen fremover dersom det er mangel på politisk besluttsomhet og internasjonalt samarbeid når det gjelder klima, og ikke minst vann.

Vann er essensielt for overlevelse. Uten tilgang til rent drikkevann vil alle dø. For oss i et rikt land med sikker tilgang på ferskvann er ikke dette noe de fleste tenker over til daglig.

I flere uker i starten av året så det ut som om at den sørafrikanske byen Cape Town, som var rammet av den verste tørken på over 100 år, kunne gå tom for vann.

Nå har «Day zero», dagen hvor Cape Town skulle gå tom for vann blitt utsatt til 2019, men vannmangel er et tema som ikke burde utsettes lenger.

Tørken og de påfølgende vannrestriksjonene i Cape Town er ikke unik.

Over store deler av verden ser vi at klimaendring og ekstremvær fører til store kostnader og utfordringer for samfunnet. Mangel på vann er årsaken til naturkatastrofer i store deler av verden. Cape Town viser hva som kan bli situasjonen fremover dersom det er mangel på politisk besluttsomhet og internasjonalt samarbeid når det gjelder klima, og ikke minst vann.

Vann er essensielt for overlevelse. Uten tilgang til rent drikkevann vil alle dø. For oss i et rikt land med sikker tilgang på ferskvann er ikke dette noe de fleste tenker over til daglig.

På FNs vanndag 22. mars i 2010 kunne daværende generalsekretær Ban Ki-moon meddele at flere mennesker dør som følge av mangel på rent vann, enn som følge av vold. Krig og vold får mye plass i mediene, men det at flere mennesker dør av vannmangel enn i væpnede konflikter har fått lite oppmerksomhet.

Over 844 millioner mennesker lever i dag uten tilgang på trygt drikkevann, og 2,3 milliarder mennesker lever uten tilgang på tilstrekkelige sanitærforhold. Hvert niende menneske på denne jorden mangler tilgang på rent vann. Derfor er situasjonen i Cape Town, overraskende nok, ikke et ekstremtilfelle.

Vannmangel er og blir et samfunnsproblem som rammer større deler av verden.

I 2010 var det én ting på den internasjonale arena som utmerket seg: Resolusjonen som hevet retten til vann opp til en menneskerett, ble godtatt i FNs Generalforsamling. En forståelse for at tilgang på rent vann er essensielt for å nyte andre rettigheter begynte å vokse frem.

Likevel har ikke resolusjonen som opphøyer retten til en internasjonal menneskerettighet blitt godtatt uten videre av alle stater. Ikke overraskende var USA en av statene som avsto fra å stemme for resolusjonen. De fikk selskap av Canada og Storbritannia.

Vannmangel er et globalt problem som ikke kommer til å bli mindre med det første. Globale problemer må møtes med politisk vilje, med opplysning, forskning, medieomtale og med et internasjonalt samarbeid.

Vannmangel handler i hovedsak ikke om mangel på ferskvann på kloden. Det handler om fordeling. Dette er ikke noe hver enkelt stat kan håndtere alene. Slik som klimaforandringer og andre globale problemer må også disse utfordringene møtes med samarbeid på ulike arenaer.

En av årsakene til at krisen ble utsatt i Cape Town var at folk sammen, individer og næringsliv valgte å gjøre en innsats for å spare på vannet.

Fremover kan vi håpe at politikere og næringslivet både i Cape Town og andre steder retter fokus mot viktigheten av rent drikkevann før neste krise kommer snikende.

 

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/ddbyP1/Vannmangel-er-vart-problem