P-verdien: En kilde til forståelse og misforståelse i statistikk

Torsdag 1. juni, 08:30 – 10:30   LawTransform og Institutt for sammenlignende politikk ønsker alle interesserte velkommen til seminar om kvantitativ metode. Signifikanstesting gjennom p-verdien har over tid blitt svært populært i både naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen. Men hva forteller egentlig p-verdien oss? Undersøkelser blant studenter og universitetsansatte har vist at relativt få faktisk klarer å […]