Barnevernfrokost: Rettssikkerhet for barn i barnevernet

Dato og tid: September 30 2022, 09:00 – 09:45

Sted: Zoom

Regjeringen har nedsatt Barnevernsutvalget som skal vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen. Marit Skivenes er leder for utvalget og vil i dette foredraget presentere sentrale utfordringer i norsk barnevern som utvalget arbeider med. Skivenes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen og senterleder ved Centre for Research on Discretion and Paternalism. Hun er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning.


Barnevernfrokost er en åpen webinar-serie om barnevern og barns rettigheter. Serien arrangeres av Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB) i samarbeid med Bergen kommune – Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB).