Domstolers funksjon – hva betinges de av?

Time: 8.30-9.30

Hvilken rolle spiller domstolene i dag? Og hvordan kan vi sikre deres funksjon? Disse to grunnleggende spørsmålene vil bli behandlet i seminaret “Domstolers funksjon – hva betinges de av?”

Dette seminaret tar utgangspunkt i Domstolskommisjonens arbeid. Domstolskommisjonen er et utvalg satt til å utrede domstolenes organisering, og har som hovedoppgave å undersøke hvordan domstolene kan bli mer effektive. Domstolskommisjonen arbeider, kjernespørsmål og utfordringer vil bli fremlagt av prof. Ragna Aarli. Etter Aarlis presentasjon vil prof. Siri Gloppen og prof. Jørn Øyrehagen Sunde ta diskusjonen videre. Både Gloppen og Sunde vil videre gi sine refleksjoner vedrørende Domstolskommisjonen arbeid, samt supplere med sine innsikter om hvilken rolle spiller domstolene i dag og hvordan kan vi sikre deres funksjon.

Det vil bli servert bakverk og te/kaffe.

Velkommen!

Ragna Aarli arbeider til daglig som professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen med domstolsprosesser som sentralt forskningsfelt. Hun er videre medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, og utdannet både som medieviter (cand.philol.) og jurist (cand.jur.) fra UiB. Hun disputerte i 2009 med avhandlingen Offentlig rettergang, samt har publisert en rekke tekster og bøker som tematisk plasserer seg i skjæringspunktet mellom straffeprosess, statsrett og menneskerettigheter.

Jørn Øyrehagen Sunde er en norsk jurist og rettshistoriker. Sunde studerte jus ved Universitetet i Bergen 1992 til 1999 og gjennomførte deretter siviltjeneste ved Statsarkivet i Bergen. I 2007 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen og professor II ved senter for middelalderstudier. Sunde har skrevet innføringsboken i rettshistorie, Speculum legale – rettsspegelen. Han har særlig forsket på rettskulturell utvikling fra middelalderretten til 1700-tallsrett i Danmark-Norge.

Siri Gloppen er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, seniorforsker ved CMI, forskningskoordinator ved PluriCourts ved juridisk fakultet i Universitetet i Oslo og besøkende stipendiat ved Harvard University (høsten 2014). I tillegg leder hun Centre on Law & Social Transformation. Med et forskningsfokus i skjæringspunktet mellom lov og politikk favner hennes forskningsfelt og arbeider vidt: juridisk mobilisering, domstolenes sosiale og politiske rolle, grunnlover, menneskerettigheter, sosiale rettigheter, rett til helse og seksuelle og reproduktive rettigheter, valgprosesser m.m. Hennes empiriske fokus er på Sør- og Øst-Afrika, India og Latin-Amerika.