Barnevernsfrokost – ny webinarserie

Brnevernfrokost - webianrserie om barnevern og barns rettigheter

I den nye webinarserien Barnevernsfrokost, skal vi hver måned behandle et tema innenfor barnevern og barns rettigheter.

Nå på tirsdag, 3. november kl. 9.00, avholdes det første webinaret i vår nye webinarserie om barnevern og barns rettigheter. Barnevern og barns rettigheter er alltid både viktig og aktuelt. De siste årene har oppmerksomheten rundt norsk barnevern vært særlig stor. Barnevernsfeltet er både bredt og komplisert. For å bidra til større innsikt på området tar vi sikte på å arrangere et frokostwebinar i måneden. Hvert webinar vil behandle ett relevant tema.

Vi håper Barnevernsfrokostene vil være relevant for alle som jobber med eller er interessert i barnevern og barns rettigheter. Dette inkluderer praktikere, akademiker og studenter – men også andre interesserte er hjertelig velkommen.

Oppsettet for webinarene er planlagt omtrent slik (totalt 45 min):

  • Introduksjon (2 min)
  • Presentasjon fra en forsker (20–30 min)
  • Spørsmål fra publikum fra chatten (15–20 min)

Første webinar vil ta for seg omsorgsovertakelser av nyfødte rett fra klinikken. Ida Juhasz vil stå for presentasjonen og svare på spørsmål. Hun er dokstorgradsstipendiat ved Centre for Research on Discretion and Paternalism og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, ved Universitetet i Bergen. I doktorgradsprosjektet utforsker Ida begrunnelser for statlig inngripen i privatlivet, gjennom en studie av beslutninger om omsorgsovertakelser av nyfødte.

Før jul vil vi også arrangere en Barnevernsfrokost hvor tema vil være prinsippet om barnets beste. Dette vil bli holdt av Jenny Krutzinna, onsdag 2. desember kl. 9.00–9.45

Barnevernsfrokostene er arrangert i samarbeid mellom Centre for Research on Discretion and Paternalism (UiB), Centre on Law and Social Transformation (CMI/UiB) og Bergen kommune – Etat for barn og familie. Matias Sjursæther fra LawTransforms Child Rights Unit vil moderere webinarene.

Webinarene vil bli avholdt via Zoom. Nærmere informasjon om de enkelte webinarene finnes på hjemmesidene til arrangørene, og vil også bli annonsert på Facebook.