Hvem kontrollerer politikerne?

Den siste tiden har nyhetene florert av saker hvor det stilles spørsmål ved norske politikeres integritet og respekt for etiske retningslinjer og regler for reiseregninger, gaver og representasjon. Tina Søreide, vår forskningsleder for “Corruption & Law“, har skrevet et debattinnlegg hos NRK Nyheter hvor hun ser kritisk på effekten tillitsmisbruk kan ha for samfunnet og hun synliggjør mangelen på tilstrekkelig kontroll av pengebruk hos våre folkevalgte.

Les hele innlegget her.