Master thesis: Safeguarding borders, or safeguarding queers?

Yngvild Gotaas Torvik has submitted her master thesis on queer asylum, titled “Safeguarding borders, or safeguarding queers – Norwegian perceptions of (in)credible LGBT asylum seekers at the intersection of ‘LGBT friendly’ norms and restrictionalist immigration policies”. This was written as part of the research project Sexual and Reproductive Rights Lawfare: Global battles. The thesis explores […]

Frå sinke til føregangsland på transpersonars rettar

Malin Solheim Moldestad (2016)

Moldestad’s MA thesis I løpet av to år gjekk Norge frå å vere ei sinke når det gjelder transpersonar sine rettar til å bli eit føregangsland med diskrimineringsvern grunna kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og verdas mest liberale lov om endring av juridisk kjønn. Oppgåvas målsetnad er å undersøkje kva som var bakgrunnen for den nye lova […]